Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden. Vi utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole, samt relevante videre- og masterutdanninger til disse yrkene. Våre nettstudier organisert som MOOC (Massive Open Online Courses) innenfor IKT er svært populære. Våre ansatte driver profesjonsrettet forskning og er organisert i ni tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.
Ny bok om veiledning

Publisert: 27.04.2017 09:25 av Bård Halvorsen

Foredrag om ny bok 9. mai 2017: Tre ansatte fra Høgskolen Østfold har skrevet boka «Veiledning og oppdagelse», som kan bidra til kloke vurderinger og god dømmekraft i utdanning og profesjon.

Bildet viser bokredaktørene Magne Skibsted Jensen, Thorbjørn Karlsen og Geir Luthen samlet ved Høgsk

VEILEDNING OG OPPDAGELSE er tittelen på boka som Magne Skibsted Jensen, Thorbjørn J. Karlsen og Geir S. Luthen fra Avdeling for lærerutdanning er redaktører for. Foto: Bård Halvorsen, HiØ

Tirsdag 9. mai kl. 11:30 blir det lunsjforedrag om boka på HiØs bibliotek i Halden.

I boka, som utgis nå i april, bidrar forskere fra Høgskolen i Østfold, NMBU og Høgskolen i Innlandet med flere artikler.

Følgende står å lese i bokomtalen fra Gyldendal forlag:

– I et samfunn som kjennetegnes av forandring og mangfold, stilles veiledningsfeltet overfor nye og komplekse utfordringer.

– Boka gir innspill i diskusjonen om veiledningens gyldighet i et samfunn preget av kontinuerlig endring. Veiledning kan gi en mer helhetlig forståelse av fenomener og hendelser.

Talerne vil være Solveig Strangstadstuden fra NMBU og Geir Luthen, Magne Skibsted Jensen, Kristine Høeg Karlsen fra Høgskolen i Østfold (HiØ).

– Ta med deg lunsjen til biblioteket og få noe attåt, informerer HiØs bibliotek på Facebook.

– Alle er velkomne!