Forskning og utvikling / kunstnerisk utviklingsarbeid ved Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for lærerutdanning har et utstrakt forskning- og utviklings-/kunstnerisk utviklingsarbeid. Hoveddelen av dette arbeidet er samlet i avdelingens tverrfaglige FoU-grupper, se listen nedenfor. I tillegg har avdelingen hovedansvar for ett av høgskolens tre institusjonelle satsingsområder: En skole for kunnskapsamfunnet: kunnskapsutvikling for 5-årig lærerutdanning.

I tillegg til ovennevnte forskergruppene er ansatte ved avdelingen med i eksterne forskergrupper; ved andre avdelinger ved HIØ eller i eksterne forskergrupper.

Aktivitetskalenderen viser avdelingens tilbudet av konferanser, seminarer, gjesteforelesere mm knyttet til FoU-aktiviteten.

FoU-leder er Arnstein Hjelde.