Om Avdeling for lærerutdanning

Avdeling for Lærerutdanning er lokalisert på Remmen i Halden og har ca. 1 700 studenter og 110 ansatte.

Avdelingen tilbyr profesjonsutdanninger knyttet til læreryrket: Barnehagelærerutdanninger, Grunnskolelærerutdanninger og Praktisk-pedagogiske utdanninger (PPU), relevante masterutdannigner knyttet til disse yrkene (barnehagepedagogikk og småbarnepedagogikk, spesialpedagogikk, samt mangfold og inkluering).

I tillegg tilbyr avdelingen fagstudier innenfor skolefagene kroppsøving, kunst & håndverk, matematikk, musikk, naturfag, norsk, KRLE og samfunnsfag, samt videreutdanningen innenfor de fleste av disse fagene.

Avdelingen tilbyr også nettstudiet IKT for lærere.