Avdelingens ledelse og nærmeste administrasjon

Avdelingens ledelse:

Jacobsen, Kjersti Berggraf - dekan (avdelingens øverste leder):

Ramberg, Lin Elisabeth Sandhaug - studieleder for: 

Hagen, Jarl - studieleder for:

Fagstudier (30 og 60 studiepoeng):

Rolin, Alf  - studieleder for:

Hatlem, Marianne - studieleder for:

Nærmeste administrasjon:

Elin Corneliussen, administrasjonssjef for studiested Halden

Irene Felde Olaussen, administrativ rådgiver for dekan, studieledere og FoU-leder

Anne-Marit Brække, studiekonsulent for:

Terese Engedahl, studiekonsulent for:

Kjersti O'Callaghan, studiekonsulent for: 

Tone Skråning, studiekonsulent for: 

Åsmund Solli, studiekonsulent for:

Annette Øyen, studiekonsulent for:

Therese Brenna, HR-rådgiver
Tove Sørum, HR-konsulent

Knut-Walther Nordahl, rådgiver økonomi
Ingunn Sørensen, økonomikonsulent
Unni Helen Vik, seniorkonsulent økonomi
Valbona S. Wilhelmsen, økonomi- og regnskapskonsulent