Studier ved Avdeling for lærerutdanning

Inkludert relevante studier ved Avdeling for økonomi, språk og samfunn og HiØ VIDERE.

Barnehagelærerutdanninger
Grunnskolelærerutdanninger
Praktisk-pedagogiske utdanninger og årsstudier

Masterutdanninger
Søkbare enkeltemner/fag innenfor Masterstudiet i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap

Halvårsstudier (inkl. betalingsstudier)

Nettbaserte studier
Deltids- og samlingsbaserte studier
Kun samlingsbaserte studier

HiØ VIDERE tilbyr relevante studietilbud for arbeid i barnehage og skole, inkludert studier innenfor Kompetanse for kvalitet