Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag er lokalisert på Remmen i Halden, og har ca. 1350 studenter og over 70 ansatte.  Avdelingen tilbyr bachelor, master, årsstudier og påbyggingsstudier innen fagområdene språk, statsvitenskap, organisasjon og ledelse, kommunikasjon, revisjon samt økonomi og administrasjon. Avdelingen har et av landets største tilbud av fremmedspråkstudier, og er eneste høgskole i Norge som i tillegg til engelsk også tilbyr tysk, fransk og spansk – både som årsstudium, påbygging og som del av en lærerutdanning. 
Besøk fra Slovenia

Publisert: 08.11.2017 10:05 av Nina Skajaa Fredheim

30. oktober til 1. november hadde avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag og forskergruppen i anvendt samfunnsøkonomi besøk av Sergej Gričar fra Faculty of Business, Management and Informatics Novo Mesto i Slovenia. Besøket foregikk gjennom en nylig opprettet Erasmus+-avtale.

Besok-fra-Ukraina_OSS2017.jpg

Tekst og fotobidrag: førsteamanuensis Bjørnar Karlsen Kivedal.

Gričar (på bildet over) holdt gjesteforelesning i emnet Global Markets for studentene som tar profileringen international businiess i bachelorgraden i økonomi og administrasjon. Temaet for forelesningen var den økonomiske utviklingen i Slovenia, noe som er av høy relevans for pensum i emnet. Dette fungerte som et godt eksempel for studentene i tilknytning til den teoretiske delen av emnet.

I tillegg ble det arrangert en workshop om anvendelser av den statistiske metoden kointegrasjon, noe som både Gričar og flere av medlemmene i forskergruppen for anvendt samfunnsøkonomi jobber med. Dette er et sentralt verktøy for å analysere makroøkonomiske variabler og prisutvikling. Utveksling av ideer og arbeider på dette området var nyttig for alle involverte. Under workshopen ble temaer innen makroøkonomi, arbeidsmarkedsutvikling, lønn- og prisvekst, boligmarkedet, elektrisitetsmarkedet og turisme belyst gjennom presentasjon av ulike forskningsarbeider.

Dette var det første offisielle besøket mellom våre to institusjoner. Videre samarbeid vil bli opprettholdt både ved utveksling gjennom Erasmus+-avtalen for studenter og ansatte, og gjennom forskningssamarbeid mellom forskergruppen i anvendt samfunnsøkonomi og institusjonen i Slovenia.