Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag er lokalisert på Remmen i Halden, og har ca. 1350 studenter og over 70 ansatte.  Avdelingen tilbyr bachelor, master, årsstudier og påbyggingsstudier innen fagområdene språk, statsvitenskap, organisasjon og ledelse, kommunikasjon, revisjon samt økonomi og administrasjon. Avdelingen har et av landets største tilbud av fremmedspråkstudier, og er eneste høgskole i Norge som i tillegg til engelsk også tilbyr tysk, fransk og spansk – både som årsstudium, påbygging og som del av en lærerutdanning. 
Dritkult!

Publisert: 23.01.2017 07:45 av Nina Skajaa Fredheim

– Sa kunnskapsministeren i sin gratulasjon til Mari Kjos Hellum da hun vant konkurransen ”landets beste foreleser” i 2016. Tirsdag 17. januar var Hellum hentet inn for å holde inspirasjonsforedrag for selveste statsministeren, kunnskapsministeren og alle landets høgskole- og universitetsdirektører og rektorer. Kvalitet i utdanningen stod på agendaen.

MariKjosHellumRegjeringenNo.jpg

VIKTIG MED ENGASJEMENT: Det mener høgskolelektor Mari Kjos Hellum ved HiØ er et av flere viktige virkemidler i undervisningen når man skal motivere unge gjennom dere studieløp. Tirsdag 17. januar talte hun direkte til sjefen for utdanning, Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Regjerningen.no.

– Du glemmer ikke foreleseren som åpnet øynene dine

– Vi må dyrke frem en kultur der det å være en fremragende underviser, er like gjevt som å være en fremragende forsker, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i sin tale til rektorene og andre ledere i universitets- og høyskolesektoren på den årlige Kontaktkonferansen 17. januar.

Torbjorn_Roe_Isaksen_kontaktkonf_3.jpg

HADDE IKKE GLEMT MARI: Kunnskapsminiseteren (t.v) og statssekretær Bjørn Haugstad (t.h)  inviterte Mari Kjos Hellum for å dele med fler hvordan hun inspirerer sine studenter. Både de og resten av salen lot seg sjarmere av Kjos Hellum.

Kunnskapsdepartementet skriver på sine nettsider at alle som noen gang har satt sin fot på et universitet eller en høyskole, husker foreleseren som virkelig åpnet øynene dine og fikk deg til å se verden på en ny måte. Som virkelig tok deg alvorlig som student. Som brakte deg inn i det akademiske fellesskapet.

Videre står det:

Dette er det fremste oppdraget til høyere utdanning. For kunnskap er ikke en vare som skal formidles og konsumeres. Det er noe som oppstår og utvikler seg når underviser og studenter kommer sammen; når en student stiller et kritisk spørsmål; når en veileder kommenter et resonnement i en bacheloroppgave; når studentene diskuterer.

En av landets beste forelesere

Høsten 2016 ble Mari Kjos Hellum, som underviser i retorikk ved HiØ sin Bachelor i Internasjonal kommunikasjon, kåret til en av de ti beste foreleserne i landet i Morgenbladets konkurranse.

Juryen trakk blant annet frem at Kjos Hellum er en forelesere andre kan lære og la seg inspirere av.

En av kommentarene i forbindelse med kåringen kom fra en av studente:

«Jeg vet ikke hvordan hun gjør det. Men jeg tipper hun har mange triks. For der sitter vi, en blandet gjeng med ulike forutsetninger og føler oss sett. Vi kjenner at vi betyr noe. At hver enkelt av oss er noe. At vi får det til.»

Vi stilte Kjos Hellum noen spørsmål om kvalitet i utdanningen:

Hva mener du er viktige faktorer for «god undervisning»?

– Det er mange måter å undervise godt på. Jeg kjører veldig på engasjement i undervisningen, jeg ser nemlig at hvis jeg selv er engasjert smitter det over på studentene, kanskje ikke med en gang, men de klarer ikke så lett å stå imot over lengre tid.

Og så forsøker jeg å bruke den sokratiske metode, jeg snakker med studentene, vi har dialog hele tiden, jeg stiller et spørsmål, de svarer, og så spør jeg igjen: hvorfor tror du at det er det sånn? osv, og på den måten blir studentene hele tiden trent i å tenke, og det tror jeg kan være lurt.

På den måten blir studentene hele tiden trent i å tenke. Og da blir de sikrere på egen tenkning og våger å utfolde seg mer, og så kommer vi noen ganger fram til poenger sammen som jeg aldri hadde kommet fram til bare på egen hånd.

– Og så tror jeg det kan være fint å ha mange eksempler og historier som illustrerer de vitenskapelige poengene, slik at studentene får en forståelse av hvordan teorien henger sammen med virkeligheten.

Hvor viktig mener du god undervisning er for at studentene skal lykkes med sin utdanning og motivasjon i utdanningen?

– På dette spørsmålet spurte jeg noen av studentene mine, og de sa at undervisning er viktig for dem, fordi nettopp god undervisning kan få dem til å beholde motivasjonen til å fullføre studiet og ikke minst: til å gjøre det bra. God undervisning kan få dem til å gi alt, mer enn de visste at de hadde i seg.

Og det er ganske rørende, synes jeg, at undervisningen på HiØ kan få studenter til å ta fram evner de ikke visste at de hadde, og så går de ut i verden og iverksetter disse evnene, og blir til noe flott, og det er jo litt stort å ha fått være med på det!

Aktuelle lenker