Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag er lokalisert på Remmen i Halden, og har ca. 1350 studenter og over 70 ansatte.  Avdelingen tilbyr bachelor, master, årsstudier og påbyggingsstudier innen fagområdene språk, statsvitenskap, organisasjon og ledelse, kommunikasjon, revisjon samt økonomi og administrasjon. Avdelingen har et av landets største tilbud av fremmedspråkstudier, og er eneste høgskole i Norge som i tillegg til engelsk også tilbyr tysk, fransk og spansk – både som årsstudium, påbygging og som del av en lærerutdanning. 
– Mastergraden i fremmedspråk gjorde meg bedre rustet til å jobbe med engelskfaget

Publisert: 01.02.2017 11:05 av Nina Skajaa Fredheim

Elin Løvli har jobbet som lærer i over 25 år. Hun trives som lærer og har jobbet både i barneskole og ungdomsskole, i Troms og i Østfold. – Etter å ha tatt masterprogrammet «Fremmedspråk i skolen» føler jeg meg bedre rustet til å jobbe med engelskfaget, sier hun.

Student-fremmedsprakmaster_Elin-Lovli.jpg

FORNØYD MED STUDIET: Elin Løvli hadde stor glede av å ta mastergraden "Fremmedspråk i skolen" ved HiØ. Foto: Privat.

Elin er gift og har to voksne barn og bor og jobber i Halden.

Dette sier Elin om «Masterstudium i fremmedspråk i skolen» ved Høgskolen i Østfold:

Viktig og relevant påfyll

– Selv om jeg har undervist i engelsk i mange år, gav studiet teoretisk påfyll og praktisk erfaring med arbeidsmetoder som er relevante i skolehverdagen i dag. Engelsk er et globalt språk og både via medier og bruk av PC, mobil og spill er barn og unge i dag eksponert for engelsk språk helt fra de er små.  Masterstudiet gir ulike innfallsvinkler til hvordan man kan bruke engelsk i klasserommet. Det var også nyttig å vite noe om interkulturell kompetanse. I litteraturstudiet jobbet vi med både klassiske og nyere barne- og ungdomsbøker, og kunne diskutere med andre studenter og dele tips og ideer til hvordan vi kunne bruke disse i undervisningen.

Nettbasert og fleksibelt studium

– Det som gjorde at jeg bestemte meg for å prøve meg på masterstudiet var at det var nettbasert og dermed veldig fleksibelt, og mulig å kombinere med både arbeid og familie. Jeg tok studiet ved siden av full jobb. Fordelen med studiet var at det var digitalt og alt lærestoffet var tilgjengelig på nett, og det var ikke nødvendig å følge foredrag eller møte opp til faste tider i uka. Det var også fint at vi hadde et nettverk av studenter som tok studiet samtidig, så vi kommuniserte og gav hverandre innspill og diskuterte lærestoffet.

Engasjerte og motiverende veiledere

– Oppfølgingen av studiet opplevde jeg som veldig positiv. På den ene siden var det påkrevd å jobbe ganske mye selvstendig, da dette er et nettstudium, og det krever en del selvdisiplin og det å sette av nok tid til å jobbe. Da var det en veldig støtte å få rask og nyttig tilbakemelding på innleveringer og tekster man hadde skrevet. Jeg opplevde mine veiledere som veldig engasjerte og motiverende.

Innblikk i mangfoldet av læringsressurser på nett

– På kommunikasjonskurset fikk vi innblikk i de uendelig mange læringsressursene som finnes på nett, som ordspill, skrive- og leseprogram, interaktivt og selvrettende materiale, samt muligheten til autentisk kommunikasjon. Vi brukte flere ulike læringsplattformer, bl.a. Canvas og Fronter, og samarbeidet med tre ulike universiteter i Norge og i Sverige.

– Vi samarbeidet med både norske og svenske studenter, og ei tok studiet fra USA og en annen var i Dubai. Vi hadde en gruppe på Facebook, og en uformell gruppe på studiets nettside, der vi ble litt bedre kjent med hverandre utenom studiet, og delte både glede og frustrasjon. Ellers var det utrolig morsomt når vi både hadde lest og kommentert hverandres arbeide, samt chattet sammen og hatt on-line konferanser, å få møte medstudentene «live» på de få samlingene vi hadde.

– Jeg har beholdt kontakten med noen etter at studiet var over.

Aktuelle lenker