Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag er lokalisert på Remmen i Halden, og har ca. 1350 studenter og over 70 ansatte.  Avdelingen tilbyr bachelor, master, årsstudier og påbyggingsstudier innen fagområdene språk, statsvitenskap, organisasjon og ledelse, kommunikasjon, revisjon samt økonomi og administrasjon. Avdelingen har et av landets største tilbud av fremmedspråkstudier, og er eneste høgskole i Norge som i tillegg til engelsk også tilbyr tysk, fransk og spansk – både som årsstudium, påbygging og som del av en lærerutdanning. 
Should I Stay or should I Go?

Publisert: 09.02.2017 14:00 av Nina Skajaa Fredheim

FOREDRAG. Dagens arbeidsliv er preget av omstillinger og endringer av organisasjonens rammebetingelser. Hvordan takler de ansatte disse endringene?

Veivalg_COLOURBOX3654725_2048.jpg

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Charlotte Sørensen har i sin masteravhandling intervjuet mellomledere om hvilke handlingsalternativer de har under endringsprosesser. I foredraget vil du få høre fortellinger fra handlingsalternativer som i organisasjonsteorier kalles: Gå, Ytre seg, Lojalitet og Forsømme/Kreativ motstand. Hva skal til for at du går? Hvilken funksjon har det å si fra, hvilke omkostninger kan det ha å være lojal når du er uenig og hvordan driver man med kreativ motstand og hva oppnår man med det?

Hun vil presentere et knippe fortellinger som belyser ulike sider ved de handlingsalternativene medarbeiderne har og hvordan samhandlingen mellom individ og organisasjon fungerer under endringsprosesser.

Charlotte Sørensen er PhD-student i Pedagogikk med arbeidsintegrert læring ved Högskolan Väst i Sverige og foreleser over tematikken ved Masterstudiet i Organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold. Hun forsker på endringsprosesser i offentlig sektor Hun har tidligere 15 års ledererfaring fra offentlig sektor og har bred erfaring fra endringsarbeid.

charlotte_sorensen.jpg