Forskning og utvikling

Ved avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag har vi flere FoU-grupper. Disse forskergruppene har egne hjemmesider hvor man blant annet finner informasjon om medlemmer, arbeidet i gruppene og oversikt over seminarer. Følg linkene under for å komme til sidene til de ulike forskergruppene:

FoU-leder ved avdelingen er Lana Berglund