Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag er lokalisert i Halden, Remmen og har ca. 800 studenter og 50 ansatte.

Avdelingen tilbyr bachelor, master, årsstudier og påbyggingsstudier innen fagområdene språk, samfunnsfag, organisasjon og ledelse, revisjon samt økonomi og administrasjon. 

 Studietilbud ved avdelingen: