Kombiner jobb og utdanning

Våren 2018 tilbys deltidsstudiene Personaladministrasjon/personalledelse, Organisasjonspsykologi og Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi - juridiske rammer. Les mer om studiene

Det er fortsatt ledige studieplasser på studiene
Personaladministrasjon/personalledelse og Organisasjonspsykologi Vær rask og søk nå!

Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi - juridiske rammer, søk innen 8. februar.
HiØ VIDERE