Videreutdanninger og deltidsstudier
- studieåret 2018/2019

Fra høsten tilbys en rekke videreutdanninger og deltidsstudier tilpasset dagens arbeidsmarked. Studiene er utviklet med fokus på kvalitet, tverrfaglighet og fleksibilitet. Studiene gjennomføres på deltid, som betyr at du kan kombinere jobb og studier.

Søknadsfrist: 15. mai

.

Fleksible studier gir fornøyde studenter

Publisert: 30.04.2014 15:20 av Lisa Lambertsson Björk

En nasjonal studentundersøkelse viser at studenter ved sykepleie deltid ved Høgskolen i Østfold er de mest fornøyde i landet.

Tidligere i år viste resultatene av NOKUTs nasjonale studentundersøkelse om studiekvalitet, at studietilbudet sykepleie deltid ved HiØ har de mest fornøyde sykepleierstudentene i landet.

Fleksibelt studium 

– Mye av deltidsstudiet i sykepleie ved HiØ er nettbasert, noe som gjør det mer fleksibelt siden studentene får mer sammenhengende tid til selvstudier, sier Ragnhild Ulseth Velund, høgskolelektor ved Avdeling for helse- og sosialfag, samt fagkoordinator for sykepleie deltid.

Vitnemålsseremonien for studenter ved deltid sykepleie høsten 2013. (Foto: Sykepleierforbundet i Østfold)

– På en annen side er også jeg fornøyd, og heldig, for studentene er veldig motiverte og strukturerte, fortsetter Velund.

Satser på mer fleksibelt studietilbud

HiØ har satt av 2 millioner kroner i satsingen på fleksibel utdanning. Det nåværende og kommende studieåret skal det blant annet gjennomføres et hovedprosjekt som går ut på å utarbeide en tiltaks- og fremdriftsplan for fleksible studier.

– I HiØ’s nye strategiske plan er fleksibel utdanning inkludert som et eget virksomhetsmål. Nå skal vi fokusere på å inkorporere fleksibilitet i alle studier, både campusbaserte og fleksible, sier Hans Blom, rektor ved HiØ.

Det skal også jobbes med å øke fleksibiliteten i fulltidsstudier og tilrettelegging av digitale eksamener.

Fleksible studier er en samlebetegnelse på nettbaserte, desentraliserte og samlingsbaserte utdanninger. Ved studiestedsbundet studietilbud skal det tilrettelegges fleksibilitet i tid og sted ved bruk av nye læringsplattformer og digitale verktøy. (Foto: Bård Halvorsen)

Tverrfaglig nettverk og kompetanseheving blant ansatte

Tirsdag 29.april var det fagdag om strategier for og kvalitet i fleksible studier ved Høgskolen i Østfold.

– For å lykkes med videre utvikling av tilbudet av fleksible studier, er det viktig med institusjonell forankring, samtidig som vi bygger gode nettverk innad og på tvers av fagmiljøer, understreker rektor Hans Blom.

– I det videre arbeidet med fleksible studier, er det viktig å tilby kompetanseheving for alle ansatte, både faglig og administrativt tilsatte. Høsten 2014 tilbyr vi ett nytt studium for ansatte, Digitale verktøy og medier i fleksibel og nettbasert utdanning, forteller Hanne Schou Røising, førstelektor ved PULS.

Fagdagen ble arrangert av Utvalgt for utdanningskvalitet, Utvalg for e-læring og PULS – Program for undervisning, læring og studiekvalitet.

Kontaktperson ved Høgskolen i Østfold:

Hanne Schou Røising, førstelektor ved PULS: hanne.s.roising@hiof.no

Aktuelle lenker:

Studium i Digitale verktøy og medier i fleksibel og nettbasert utdanning

Program for fagdag om fleksible studier 29.april

Et av landets største tilbud av nettbaserte fremmedspråkstudier