Videreutdanninger og deltidsstudier
- studieåret 2018/2019

Fra høsten tilbys en rekke videreutdanninger og deltidsstudier tilpasset dagens arbeidsmarked. Studiene er utviklet med fokus på kvalitet, tverrfaglighet og fleksibilitet. Studiene gjennomføres på deltid, som betyr at du kan kombinere jobb og studier.

Søknadsfrist: 15. mai

.

Livslang læring

Publisert: 19.01.2015 14:40 av Agnes Kristine Øktedalen Olsen Sirland

Høgskolen i Østfold tilbyr over 50 ulike studier som kan gjennomføres enten på deltid, er nettbasert eller samlingsbasert. Nå satses det på livslang læring og økt fleksibilitet i alle studier ved høgskolen!

HiØ ønsker å gjøre alle studietilbud mer fleksible slik at studentene har større mulighet til å dra nytte av undervisningen, uavhengig av tid og sted. Hovedhensikten er å styrke kvaliteten og studentenes læringsutbytte.

DataiAudMax654.jpg

Ved studiestedsbundet studietilbud og ved fleksible studier skal det tilrettelegges fleksibilitet i tid og sted ved bruk av læringsplattformer og digitale verktøy. (Foto: Bård Halvorsen)

Hva er fleksible studier?

Fleksibilitet i studiene handler om å sikre alle lik tilgang til høyere utdannelse. Det betyr at det skal legges til rette for at alle, uansett om du allerede har en jobb, familie, funksjonshemninger, eller om du bor langt unna studiestedet, skal få mulighet til å ta en utdannelse som passer for deg. Det handler om livslang læring, og å tilby kompetent arbeidskraft til ulike samfunnsområder.

Aktiv bruk av teknologi og digitale kommunikasjonsmedier i undervisning og formidling gir mulighet for økt fleksibilitet, effektivitet og tilgjengelighet for deg som student.

Høgskolen i Østfold arbeider aktivt for å inkludere slik tilgjengelighet i alle sine studier, og pr. i dag tilbys det over 50 studier som enten kan tas på deltid, på nettet, eller er samlingsbasert (dvs. undervisning samlet over for eksempel 3 dager, 4 ganger i et semester).  

Fleksibelt studietilbud eget virksomhetsmål

Satsingen på fleksible studier er institusjonelt forankret i HiØs strategiske plan for 2015-2018 og i aktivitetsplanen for 2014.

– I HiØ’s nye strategiske plan er fleksibel utdanning inkludert som et eget virksomhetsmål. Nå skal vi fokusere på å inkorporere fleksibilitet i alle studier, både campusbaserte og fleksible, sier Hans Blom, rektor ved HiØ.

Det skal også jobbes med å øke fleksibiliteten i fulltidsstudier og tilrettelegging av digitale eksamener.

Institusjonelt og tverrfaglig nettverk

– For å lykkes med videre utvikling av tilbudet av fleksible studier, er det viktig med institusjonell forankring, samtidig som vi bygger gode nettverk innad og på tvers av fagmiljøer, understreker rektor Hans Blom.

Aktuelle lenker: