Videreutdanninger og deltidsstudier
- studieåret 2018/2019

Fra høsten tilbys en rekke videreutdanninger og deltidsstudier tilpasset dagens arbeidsmarked. Studiene er utviklet med fokus på kvalitet, tverrfaglighet og fleksibilitet. Studiene gjennomføres på deltid, som betyr at du kan kombinere jobb og studier.

Søknadsfrist: 15. mai

.

Motiveres du av å gjøre andre gode?

Publisert: 16.11.2017 14:05 av Antonella Maureen Serrano-Fladberg

Åshild Egerdal deler sine tips og råd til hvordan utvikle din lederkompetanse. Våren 2018 er hun fagansvarlig på deltidsstudiene Personaladministrasjon/personalledelse og Organisasjonspsykologi ved HiØ VIDERE.

Ashild-Egerdal-Gyldendal.jpg

Åshild Egerdal er Direktør for Avdeling digitalisering og organisasjon i Landbruksdirektoratet og fagansvarlig for to deltidsstudier ved Høgskolen i Østfold/HiØ VIDERE. Foto: Thomas Brun NTB Scanpix.

Egerdal har mer enn 15 års erfaring fra toppledelsen i ulike virksomheter i offentlig og privat sektor. I mange av disse stillingene har hun hatt ansvar for HR-arbeid.

Her deler Egerdal sine seks tips og råd til ledere og fremtidige ledere

1. Ledere må vise vei
Du må skape mening i arbeidsdagen til medarbeiderne sine. Medarbeidere yter bedre når de opplever egen arbeidsinnsats som meningsfull og betydningsfull.

2. Du må kjenne deg selv godt

Da vil du lettere kunne behandle medarbeidere bra, og dessuten lettere tåle harde belastninger. I en lederkarriere vil man oppleve hyggelige dager, men av og til også krevende dager. Selvinnsikt gjør deg bedre rustet.

3. Du må være modig
Som leder må du også gjennomføre de vanskelige samtalene og du må antagelig lede endringsprosesser som kan være krevende for organisasjonen og for medarbeiderne. En leder trenger mot for å lykkes.

4. Du må huske på at du ikke er mer verdifull enn medarbeiderne dine
Ledere må ikke bli for høye på seg selv og tro at de er verdensmestere i alle situasjoner bare fordi de er ledere, har lederkontorer, tar beslutninger og har høyere lønn enn medarbeiderne.

5. Du må bygge tillit
Skal du klare å endre og bevege en organisasjon må de ansatte ha tillit til deg. Du kan ikke beslutte tillit, den må du gjøre deg fortjent til - over tid - gjennom ledelse.

6. Du må like å være leder
Hvis du ikke trives og syns det er gøy å være leder, ja da må du slutte i være leder med en gang.

- Min erfaring er at det er økonomisk lønnsomt å ha kompetente HR-enheter og ledere som er gode personalledere. Det å opptre profesjonelt, og behandle medarbeidere med vennlighet og respekt skaper lojalitet og engasjement. Dette er viktige forutsetninger for at virksomheten skal skape gode resultater. Min påstand er at kunnskapsbedrifter og servicevirksomheter som vektlegger dette, vil vinne konkurransen om de dyktigste medarbeiderne, sier Åshild Egerdal.

Øk din fagkompetanse innen personalledelse og HR

I følge Egerdal er faglig påfyll for ledere viktig. Ny kunnskap øker sannsynligheten for at man kan bli klokere i lederhverdagen sin. Å få trening på å se helhet, se sammenhenger og ha en teoretisk plattform for ledelse, er viktig.

Våren 2018 tilbyr Høgskolen i Østfold gjennom HiØ VIDERE, deltidsstudiene i Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng) og Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng). Søknadsfrist er 27. november 2017.

Begge studier fokuserer på det å jobbe med mennesker og det å være leder, men fra to ulike ståsteder. Personaladministrasjon/personalledelse ser på personalarbeid i en organisasjonssammenheng. Studiet tar for seg hvordan man kan bli gode på å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere i en virksomhet. I tillegg gis det innføring i flere sentrale arbeidsrettslige tema. Denne kunnskapen er nødvendig for at man som leder og arbeidsgiver skal være profesjonell. Studiet Organisasjonspsykologi har fokus på relasjoner, og på psykologiske mekanismer i et arbeidsmiljø, i en gruppe og i ledelse.

- Mange av studentene våre har arbeidserfaring, og har et ønske om å lære noe mer enn det de kan i dag. Noen har lyst til å skifte jobb og vil bygge kompetanse for å være attraktive søkere. Andre har lyst til å bli enda bedre i den jobben de har. På studiene møter du hyggelige student-kollegaer og dessuten flinke forelesere på begge studiene, sier Åshild Egerdal.

Studiene er organisert med undervisning en kveld i uka, samt enkelte lørdager. Dette gir deg, som student, en god mulighet til å kombinere jobb og utdanning.

Har du spørsmål, kontakt HiØ VIDERE ved Tina Smith på e-post tina.c.smith@hiof.no