Kompetanse for framtidens barnehage

Viktige datoer:

1. februar - 1. mars:
Søknadsskjemaet tilgjengelig på udir.no
1. mars:
Søknadsfrist
15. mars:
Barnehageeier har behandlet søknaden
30. april:
Frist for Udir på å fordele søkere
31. mai:
HiØ har gjort det endelige opptaket

En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne.

Videreutdanningstilbudene er en del av strategien «Kompetanse for framtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020», som omhandler kompetanse og rekruttering i barnehagesektoren fra 2014-2020.

Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning tilbyr studieåret 2017/18:

Naturfag og matematikk i barnehagen (30 studiepoeng)

15 studiepoeng Naturfag og matematikk i barnehagen
15 studiepoeng Naturfaglige og matematiske aktiviteter i barnehagen

Veilederutdanning for praksislærere i barnehage (30 studiepoeng)

Innføring i veiledning - teori og metode
Veiledning, profesjon og organisering i barnehage

Målgruppe:

Barnehagelærere/førskolelærere og andre ansatte med en treårig pedagogisk utdanning.

Oppstart og samlinger:

Deltidsstudier med 6 samlinger á 2 dager. Samlingene strekker seg over to semestre, med oppstartsamling høsten 2017.

Søknadsfristen er 1. mars

Utdanningsdirektoratet fordeler studieplassene, mens institusjonene har ansvar for endelig opptak i henhold til opptakskravene i studieplanene, innen utgangen av mai. Igangsetting av tilbud forutsetter minimum 5 deltakere som har fått tilbud om å delta.

På Utdanningsdirektoratets sider kan du lese om søknadsprosessen.

Tilretteleggingsmidler

Barnehageeiere som har ansatte som deltar i videreutdanning gjennom strategien "Kompetanse for framtidens barnehage" vil motta kr. 50 000 per ansatt i tilretteleggingsmidler. Ansatte som søker tilbud i Udirs studiekatalog søker samtidig om tilretteleggingsmidler i søknadsskjemaet. Midlene skal komme den enkelte barnehageansatt som deltar i ordningen til gode. De kan for eksempel brukes til å dekke vikarutgifter, utgifter til reise og opphold, semesteravgift og/eller innkjøp av studiemateriell.

Mer informasjon om tilretteleggingsmidlene finner du her.

Kontakt oss
Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med høgskolens enhet for oppdragsvirksomhet, HiØ VIDERE ved Antonella Serrano-Fladberg. Du kan også sende oss en e-post: videre@hiof.no