Kompetanse for framtidens barnehage

Viktige datoer

1. februar - 1. mars:
Søknadsskjemaet tilgjengelig på udir.no
1. mars:
Søknadsfrist
15. mars:
Barnehageeier har behandlet søknaden
30. april:
Frist for Udir på å fordele søkere
31. mai:
HiØ har gjort det endelige opptaket


Fra 1. februar kan du, som barnehagelærer, søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning gjennom den nasjonale kompetansestrategien Kompetanse for fremtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020.

Målet med strategien er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet, ved å styrke kompetansen til barnehageansatte.

Høgskolen i Østfold tilbyr fra høsten 2018 følgende videreutdanningstilbud innenfor strategien:
Naturfag og matematikk i barnehagen (30 studiepoeng)
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng)

Målgruppe
Barnehagelærere/førskolelærere og andre ansatte med en treårig pedagogisk utdanning, som er i et ansettelsesforhold i en barnehage.

Oppstart og samlinger
Deltidsstudier med seks samlinger á to dager. Samlingene strekker seg over to semestre, med oppstartsamling høsten 2018.

Søk fra 1. februar
Elektronisk søknadsskjema for å støtte til videreutdanning, er tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar - 1. mars. Søknadsfrist er 1. mars 2018. Før søknad, bør du i samarbeid med din arbeidsgiver vurdere hvilken kompetanse du og din arbeidsplass har behov for.

Utdanningsdirektoratet fordeler studieplassene, mens institusjonene har ansvar for endelig opptak i henhold til opptakskravene i studieplanene, innen utgangen av mai. Igangsetting av tilbud forutsetter minimum 5 deltakere som har fått tilbud om å delta.

På Utdanningsdirektoratets sider kan du lese mer om søknadsprosessen.

Tilretteleggingsmidler
Barnehageeiere som har ansatte som deltar i videreutdanning gjennom strategien Kompetanse for framtidens barnehage, vil motta kr 50 000 per ansatt i tilretteleggingsmidler. Ansatte som søker tilbud i Udirs studiekatalog søker samtidig om tilretteleggingsmidler i søknadsskjemaet. Midlene skal komme den enkelte barnehageansatt som deltar i ordningen til gode.

Mer informasjon om tilretteleggingsmidlene finner du her.

Kontakt oss
Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med høgskolens enhet for oppdragsvirksomhet, HiØ VIDERE ved Antonella Serrano-Fladberg. Du kan også sende oss en e-post videre@hiof.no