Invitasjon til dagskonferanse, 13. oktober 2017

Nytt innen svømmeopplæringen 1.- 4. trinn

Høgskolen i Østfold ved Avdeling for lærerutdanning, HiØ VIDERE i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, arrangerer dagskonferanse om regjeringens satsing på bedre svømmeopplæring i grunnskolen. Ved skolestart høst 2017 innføres obligatorisk ferdighetsprøve i svømming. Ferdighetsprøven består av sju øvelser som skal inngå i en pedagogisk ramme som elevene skal bestå innen utgangen av 4. trinn.

Svomme.jpg

 Målgruppe for konferansen er ledere, lærere, rektorer, inspektører, lokale skolemyndigheter, studenter og lokale frivillige organisasjoner.

Konferansen holdes av Harald Oseland, høgskolelektor, Avd. for lærerutdanning.

Innholdet i konferansen:

13. oktober 2017 kl. 9. – 15. ved Høgskolen i Østfold, studiested Halden, Remmen

Program:
kl. 09.00  – 11.30    Gjennomgang av temaene ovenfor
kl. 11.30  – 12.30    Lunsj- enkel lunsj inkludert
kl. 12.30 -  14.00     Gjennomgang av ferdighetsprøve og undervisning i vann.
                                Sted: svømmehallen, Remmen
kl. 14.00  - 15.00     Fornyet livredningsprøve i basseng (begrenset antall plasser) 

Påmeldingsskjema finner du her.

Frist for påmelding er 9. oktober 2017. Deltakelse er gratis.
Det er 40 plasser tilgjengelig på konferansen.

Deltakerne må ha med eget badetøy/utstyr.

Ved spørsmål: 
Kontaktperson: Miriam Henriksen, miriam.henriksen@hiof.no   telefon 69 60 80 93 eller          HiØ VIDERE på e-post videre@hiof.no  telefon 69 60 80 00

 Med vennlig hilsen HIØ VIDERE