Enheter

Avdeling/enhet

Adresse/sted
(post-/besøksadresser)

Avdeling for helse og velferd Fredrikstad, Kråkerøy
Avdeling for informasjonsteknologi Halden, Remmen
Avdeling for ingeniørfag Fredrikstad, Kråkerøy
Avdeling for lærerutdanning Halden, Remmen
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Halden, Remmen
Akademi for scenekunst Fredrikstad, Kråkerøy
HiØ VIDERE Halden og Fredrikstad
Studiestedsadministrasjon Fredrikstad
Studiestedsadministrasjon Halden
Fellesfunksjoner i Fellesadministrasjonen:
Fremmedspråksenteret