Parkering

Parkering ved Høgskolen i Østfold skal kun skje på anviste plasser. Både i Halden og Fredrikstad er det tydelig angitt P-plasser for biler, elbil, MC/sykler og handicappede. Parkeringsplasser for elbiler tillates ikke brukt av hybridbiler. Bøter kan bli ilagt de som f.eks. parkerer utenfor oppmerket felt eller anvist P-plass. Det samme gjelder hybridbiler som parkerer på elbil-plasser. Disse er kun forbeholdt elbiler.

Det er viktig at alle HiØs studenter, ansatte og besøkende følger de parkeringsanvisninger som er beskrevet med skilt både på Remmen og Kråkerøy. Dette for å sikre adgang for redningsbiler, hindre skader på parkanlegg, ulykker p.g.a. trengsel - og unngå innestengning.

Viktig informasjon om brukere av elbil

Ansatte, studenter og besøkende til HiØ som benytter elbil, må skaffe seg «grønt» kort i resepsjonene i Fredrikstad og Halden og legge kortet synlig på dashbordet. Årsaken til at vi krever kort, er at disse plassene ikke skal brukes at andre enn ansatte, studenter og besøkende – ikke andre eksterne.

Merk at for å få p-kort til plasser for EL-bil så må avstand mellom hjem og studiested være minimum 20 kilometer (en vei).

Kart og detaljert P-info på HiØs nettsider


Bildet over: Høgskolens største parkeringsplass i Halden, hvor parkering er forbudt utenfor oppmerkede felt.

Bildet under: Høgskolens største parkeringsplass i Fredrikstad. Der får studenter parkere gratis på anvist P-felt når semesteravift er betalt, samt grønt parkeringskort er hentet i HiØs ekspedisjon på Kråkerøy og plassert godt synlig.Flere P-plasser også for sykler og motorsykler

Bildet over: Både i Halden og Fredrikstad har HiØ avsatt P-plass for motorsykler.

Bildet under:
I Fredrikstad har høgskolen plassert stativ for mange sykler på langveggen nærmest Glomma. Plasser for sykkelparkering finnes også andre steder rundt høgskolens bygninger på Kråkerøy enn vist på bildet.