Evalueringsrapporter - Utdanning


EVA 1 - evaluering av det helhetlige studie- og læringsmiljøet

Ansvarlig: Læringsmiljøutvalget
Utvalg: Forhåndsdefinert (varierer)
Type: Papirskjema
Frekvens: Hvert år

Rapporter (pdf):


EVA 2 - evaluering av undervisningen

Ansvarlig: Studiekvalitetsutvalget
Utvalg: Forhåndsdefinert (varierer)
Type: Papirskjema
Frekvens: Hvert år

Rapporter (pdf):


Oppfølgning av evalueringsreslutater

Det er etablert egne rutiner for oppfølgning av evalueringsrapporter fra de to typene evaluering ovenfor. Se Beste Praksis i kvalitetssystemet for detaljer. Mer omfattende tiltak på institusjonsnivå nedfelles i Aktivitetsplan for påfølgende år. Gjeldende aktivitetsplan finner du her.