Presentasjon av Høgskolen i Østfold

Nøkkeltall

Historie

1. august 1994 er startdato for Høgskolen i Østfold.

Fem av Østfolds tidligere høgskoler ble fra da av samlet:

Utdanninger ved Høgskolen i Østfold 

Avdelinger og akademi

 Ved studiested Halden tilbys utdanninger ved:

Ved studiested Fredrikstad, Kråkerøy tilbys utdanninger ved:

Styre, ledelse og fellestjenester

Regional utvikling sentralt i høgskolens strategi

Høgskolens formål og strategi er blant annet formulert slik i plandokumentene:

"Høgskolen i Østfold skal gjennom undervisning, FoU og formidling med høy kvalitet og en tydelig internasjonal innretning, bidra til å utvikle og profilere regionen."

Forskning og utvikling

Fremmedspråksenter

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen er lokalisert ved Høgskolen i Østfold, Halden som en enhet med 6,2 årsverk. HiØs brede og omfattende språkmiljø var med på å legge grunnlaget for at dette fremmedspråksenteret ble etablert – for å styrke språkfaget i norske skoler spesielt, og i næringslivet generelt.

Studentvelferd

 via Studentsamskipnaden og Studentparlamentet i Østfold

Velferden til HiØs studenter, ivaretas på flere måter - også med betydelig innsats både fra Studentsamskipnaden og Studenparlamentet i Østfold. (Se "Studentliv" og "Studentsamskipnaden")

Studentsamskipnaden i Østfold drifter blant annet rådgivningstjensten, studentboliger - samt bokhandel og flere kantiner ved HiØ.

Studentparlamentet i Østfold ivaretar studentdemokratiet ved HiØ, blant annet ved hjelp av et stort antall studenttillitsvalgte og andre aktive fra høgskolens ulike studier og avdelinger.


Andre aktuelle lenker: 


Fakta om antall studenter

Antallstudenter2016.jpg


Kilde: Årsmagasin 2016 for Høgskolen i Østfold (PDF)