Organisering av Høgskolen i Østfold

Ledelse av høgskolen

Høgskolestyret er øverste organ ved Høgskolen i Østfold. Høgskolen har delt ledelse. Rektor er høgskolestyrets leder.

Avdelingene

Høgskolen i Østfold har fem avdelinger og et akademi. Hver avdeling har en tilsatt dekan på åremål. Avdelingene har også egne avdelingsstyrer med eget mandat.

Ved studiested Halden finnes:

Ved studiested Fredrikstad finnes:

Administrasjonen

Høgskolen har en fellesadministrasjon som er lagt til studiested Halden. Disse ivaretar fellsoppgaver for hele høgskolen. De er to studiestedsadministrasjoner ved de to studiestedene Halden og Fredrikstad.

Studiestedsadministrasjonen

De to studiestedsadministrasjonene utfører førstelinjeoppgaver for studentene ved avdelingene og gir lokal administrativ støtte til de ansatte ved avdelingene. Studiestedsadministrasjon ved Fredrikstad rapporterer direkte til dekanene på Avdeling for helse og velferd og Avdeling for ingeniørfag. Studiestedsadministrasjon Halden rapporterer direkte til dekanene på Avdeling for økonomi, samfunnsfag og språk, Avdeling for lærerutdanning og Avdeling for informasjonsteknologi.

Fellesadministrasjonen

Fellesadministrasjonen består av ti enheter som rapporterer direkte til direktør/avdelingsledere. Disse enhetene er: