Høgskoledirektør

Carl-Morten Gjeldnes er høgskoledirektør ved Høgskolen i Østfold.


Carl-Morten Gjeldnes
høgskoledirektør
69 60 80 07