Høgskolestyret

Medlemmer / varamedlemmer

Se styrets medlemmer og varamedlemmer på Høgskolestyret sin utvalgsside

Styrepapirer

Se vår utvalgsside for styrepapirer.

For innsyn i styrerpapirer for styremøter frem til 1.7.2014 må du ta kontakt med vårt arkiv.