Rektorat

Rektor

Hans Blom har vært høgskoledosent II (1994-2003) og dekan (2003-2007) på Avdeling for ingeniørfag før han ble prorektor (2007-2012) og rektor (2012-2017) ved Høgskolen i Østfold.

Blom er utdannet sivilingeniør fra NTNU (kjemi) og har sin doktorgrad fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (miljøkjemi).

Han har arbeidet 15 år med forskning, utvikling og rådgivning i privat sektor og 20 år i offentlig sektor med forskning, undervisning og faglig ledelse. 

Hans Blom
Hans Blom
Rektor
Tlf 69 60 80 06

Prorektor

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen 

Professor i helsevitenskap med doktorgrad i klinisk epidemiologi fra det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (2011). Spesialisering innen problemstillinger knyttet til utmattelse, engstelse og helserelatert livskvalitet ved kronisk inflammatoriske tarmsykdommer. Pågående forskning knytter seg til pasientrapporterte endepunkter ved kronisk sykdom og etter akutt sykdom (herunder inflammatorisk tarm, revmatoid artritt, diabetes mellitus, immun thrombocytopeni og lungeemboli). I tillegg til å forske på endepunkter som utmattelse, angst, depresjon, smerte og symptomclustere - er forskning rettet mot psykometrisk testing av nye eller eksisterende målemetoder. For tiden er jeg veileder for 5 doktorgradskandidater.

Fra 1.8.2017 er jeg tilsatt som prorektor ved Høgskolen i Østfold.

Faglige interessefelt:

  • Symptomforskning(Utmattelse/Smerte/Angst/Depresjon), helse-relatert livskvalitet og mestring
  • Kort- og langtidskonsekvenser av akutt- og kronisk sykdom
  • Psykometri - utvikling og testing av skåringsverktøy
  • Evidensbasert praksis og betydning av evidensbasert kunnskap i behandling av pasienter.

Hovedområder knyttet til undervisning:

  • Fordøyelsessykdommer
  • Forskningsmetode/Vitenskapsfilosofi
  • Kronisk sykdomLars-Petter Jelsness-Jørgensen
Prorektor
Tlf 69 60 88 45