Sentrale dokumenter

DokumentavnLast nedFilstrørrelse
Delegasjonsreglement for HiØ Last ned pdf 0,2 Mb
Årsmagasinet 2016 Last ned pdf 6 Mb
Årsmagasinet 2015 Last ned pdf 5,6 Mb
Årsmagasinet 2014 Last ned pdf 7,7 Mb
Årsrapport 2017 Last ned pdf 7,3 Mb
Årsapport 2016 Last ned pdf 3,4 Mb
Årsrapport 2015 Last ned pdf 11,8 Mb
Årsrapport 2014 Last ned pdf 8,4 Mb
Strategisk plan 2015-2018 last ned pdf 990 kB
Aktivitetsplan for 2018 last ned pdf 765 kB
Aktivitetsplan for 2017 last ned pdf 693 kB
Aktivitetsplan for 2016 last ned pdf 793 kB
Aktivitetsplan for 2015 last ned pdf 823 kB
Tilstandsmelding for 2015 last ned pdf 835 kB
Tilstandsmelding for 2014 last ned pdf 711 kB
Forskningsetiske retningslinjer last ned pdf 48 kB
FoU-strategi 2008 - 2016 last ned pdf 85 kB
Handlingsplan for miljøledelse 2006-2009 last ned pdf 124 kB
Handlingsplan for universell utforming og studenter med funksjonsnedsettelse         last ned pdf 226 kB
Kvalitetssystemet: Prinsippbeskrivelse last ned pdf 374 kB
Personalpolitikk - Høgskolen i Østfold Se nettside
Plan- og styringskalender se kalender
Rapport og planer - 2013-2014, Høgskolen i Østfold last ned pdf 3,3MB
Serviceerklæring Se egen nettside
Temaplan for internasjonalisering, 2011-2013 last ned pdf 198 kB
Tilstandsmelding 2012 - Høgskolen i Østfold Last ned pdf  
Tiltaksplan om målbruk i offentleg teneste for Høgskulen i Østfold last ned pdf 14,6 kB
Tildelingsbrevet 2017 Last ned pdf  
Tilbakemelding etatstyring 2016 Last ned pdf  
Tilbakemelding på innspill til mål i utviklingsavtalen 2016 Last ned pdf
Trendar i søkjarutviklinga - 2017 Last ned pdf  
Utviklingsavtaler - Høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet 2017 Last ned pdf
Årsrapport 2013 Last ned pdf  8,2 Mb
Årsrapport 2012 Last ned pdf 6.2 Mb
Årsrapport 2009 last ned pdf 1,5 MB
Årsrapport 2008 last ned pdf 2,3 MB
Årsrapport 2008 - statistikkhefte last ned pdf 597 kB