Lærerutdanningen 50 år

Publisert: 07.10.2013 10:00 av Bård Halvorsen

Høgskolen i Østfold feirer 50 år med lærerutdanning i Halden. Her er det utført mye viktig arbeid for undervisningen både i norske og utenlandske skoler. Utfordringen med å utdanne mange nok lærere er dog den samme som før oppstarten i 1963.

Høsten 1963 startet Halden lærerskole opp med 64 elever på to studier i byens sentrum.

Nå, 50 år senere, har Avdeling for lærerutdanning 1.428 studenter på Remmen fordelt på 35 studier; - barnehagelærerutdanninger, to fireårige grunnskolelærerstudier - og sågar to masterstudier.

Tilfeldig var det ikke at 50-åringen ved HiØ ble vertskap for høstens internasjonale Ateekonferanse om framtidas utdanning: Derfor er det god grunn til å markere, og både se tilbake og fram i tid.

Feirer 50 år med lærerutdanning i Østfold

Lærerutdanningens første 50 år feires 10. oktober 2013 med arrangement i kantina, studiested Halden.

Følgende bildesamling fra lærerutdanningens første 50 år i Halden. (Foto: Halden Arbeiderblad og Bård Halvorsen)

Klar for å feire lærerstudier fra 1963 til 2013, og det er mye å feire: Lærerstudiene og pedagogikkforskningen vår har satt viktige fotavtrykk i mange miljøer disse årene, og vært betydningsfulle for veldig mange personer. 

Blant høgskolens to største avdelinger: I dag utgjør Avdeling for lærerutdanning i Halden totalt 91 årsverk av HiØs 500 ansatte. Avdelingen er  like stor som HiØs Avdeling for helse- og sosialfag – som også har rundt 1.425 – 1.450 studenter, litt varierende med årstid og antall deltidsstudenter/studier som er i gang.

Har aldri samlet flere studenter før: Høgskolen i Østfold har i oktober 2013 i alt 5.500 studenter.

Et lite historisk tilbakeblikk

Den 11. januar 1963 sendte Kirke- og undervisningsdepartementet brev til Fylkesmannen i Østfold om at landets 16. lærerskole kunne etableres i Halden. To uker senere ble stillingene utlyst.

To linjer ble startet ved Halden lærerskole høsten 1963:
• Den 4-årige linjen, for elever uten artium, hadde 52 søkere til 32 plasser
• Den 2-årige linjen, for elever med artium, hadde 128 søkere, skriver Erling Solerød i boken ”40 år med lærerutdanning i Halden” (utgitt i 2003).

Allerede første skoleår ble det etablert elevsamfunn, skoleavis og dramagruppe ved Halden lærerskole.

• Tarje Vesaas og Einar Skjæraasen var gjester på elevtreffene våren 1964

• Skoleavisa ”Sofus” kom ut regelmessig fra 1964 til begynnelsen på 1970-tallet.

• Skolens dramagruppe fremførte 10 forestillinger av ”Anne Franks dagbok” på Fredrikshalds teater i 1965.

• Skolens sangkor gjorde seg bemerket flere steder og sang inn 6 salmer for NRK i 1971.

Luksuriøse lokaler var det dog ikke under oppstarten i 1963: En mobil tavle ble delt mellom de to linjene. Likevel var frammøtet stort. – Minst 27 møtte på hver nynorskforelesning med lærer Jon Tvinnerheim, meldes det. Og både leikaringen (dansen) og idrettsaktivitetene fikk god oppslutning etterhvert, særlig da elevene arrangerte Østlandsmesterskap. ”En fikk i gang håndballlag som spilte seriekamper, og basketball- og volleyballturneringer mellom klassene. Høsten 1964 arrangerte elevidrettslaget friidrettsstevne”, skriver Erling Solerød med referanse til Halden off. Lærerskoles fire årbøker fra 1963 til 1971.

Elever blir studenter – på Halden lærerhøgskole

En historisk fornyelse var det da Halden lærerskole kunne ta i bruk helt nye lokaler på Remmen sammen med byens videregående skole for allmennfag.

Halden lærerhøgskole delte lokaler på Remmen med Christian August videregående skole ca. 30 år.

Mye kultur i årenes løp ble det i Remmenaulaen (= boksen øverst til høyre på bildet over, som utgjør dagens Aud Max). På Remmen var det også Haldenfestivaler på 1980-tallet og åpning/markering av Verdensfestivalen for amatørteater på 1990-tallet.

Her er noen tidligere lærerstudenter, som var aktive på høgskolens scener - og ganske sikkert også på Halden Arbeidersamfund, der studentkroa og etterhvert Studenthuset holdt til m/Ukerevyer/teater, kro, konserter etc.

Med på nærradio-, mobiltelefon- og internettbølgen

Da nærradiobølgen startet i Norge på 1980-tallet, ble det bygd radiostudio for lærerstudentene som tok kurs i mediefag. I dag brukes radiolokalet til opptak og miksing av video/lyd.

På 1990-tallet hadde de ansatte ved Avdeling for lærerutdanning sitt eget husorgan, "Remmen-Rautet", hvor Tone Skråning (t.v) og Solveig Toft med flere bidro aktivt med informasjon og muntre historier.

Pilot for Telenor: Lærerutdanningen i Halden har vært pionérer på å bruke mobile datatjenester i undervisningen. Rett etter årtusenskiftet, da surfing på nett via mobile løsninger hørte til sjeldenheter for folk flest, var det i perioder større mobiltelefontrafikk på Remmen enn på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Fra 2006 kunne Avdeling for lærerutdanning ta i bruk en rekke nye spesialrom – innen musikkundervisning, naturfag, fysikk, kunst og håndverk, drama, idrett – for å nevne noen. Enkelte spesialrom har sågar skiftet innhold og bruk: ”Kjøkken og husstell” har for eksempel blitt omgjort til multimedierom med smarte digitaltavler.Her får en student undervisning av HiØs musikklærer Einar Krossbakken (t.v), som gav ut en plate på iTunes i sommer.

Studentenes Helpdesk, har også blitt en populær service- og møteplass – der lærerstudenter og lærlinger hjelper landets fremtidige barnehagelærere, grunnskolelære, spesialpedagoger, forskere og flere med nyttige tips og data.

Studenter hjelper studenter - her er det Jonas Skullerud som er i sving: Studentene fra Helpdesk deltar også i undervisningen og tilretteleggingen som finner sted for høgskolens nye studenter i auditoriene.

Endelig kunne vi rundet av denne artikkelen med en lang liste aktuelle ansatte, andre viktige personer, hendelser, bøker, forskningsarbeid og praksisprosjekter som førskole- og lærerstudenter har deltatt på i Afrika, Thailand og Østfolds mange skoler og barnehager. Men – disse historiene, og hvordan norske skoler og barnehager kan komme til å se ut de neste 50 årene, skal vi overlate til Avdeling for lærerutdanning selv å fortelle om denne uken:

Det går rykter om at Jubileumsskriftet ”Lærerutdanningen 50 år” vil foreligge med minimum 15 bidragsytere - slik spesiell utgivelse til jubileumstreffet den 10. oktober 2013.

I så måte er det bare for Høgskoleavisa å hilse alle ved Avdeling for lærerutdanning:

Gratulerer med 50 viktige år for lærerutdanningen i Norge.

Lærermangelen er fortsatt stor; det er bruk for dere lenge ennå.

Lykke til med undervisningen og forskningen videre!

Aktuelle lenker:

Lærerutdanninger ved Høgskolen i Østfold i dag

Historien til skolebyen Halden

Historisk bildekavalkade som viser utviklingen/utbyggingen på Remmen