Geir Torgersen

Geir Torgersen

Avdeling for ingeniørfag

Dekan Mobil: 48350480 Tlf. arbeid: 69608670 contacts
Arbeidsområde:

Fra 01.08.2017 ansatt som Dekan ved Avdeling for Ingeniørfag (IR).

Fra 01.12.2010 ansatt som Høgskolektor på programområde bygg
Underviser i Vann-og miljøteknikk og Teknisk Planlegging. Veileder i bacheloroppgaver innen vann- og miljøfag.

Programansvarlig byggingeniørlinjen, HiØ

PhD-student ved NMBU innen Urban overvannshåndtering

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Teknologi, ingeniørfag og arkitektur: (Gir ekspertkommentarer)

    Vann- og miljøteknikk, Urban overvannshåndtering

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=torgersen&fornavn=geir&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&bs=50