Geir Torgersen

Geir Torgersen

Avdeling for ingeniørfag

Dekan Mobil: 48350480 Tlf. arbeid: 69608670 contacts
Arbeidsområde:

Fra 01.08.2017 ansatt som Dekan ved Avdeling for Ingeniørfag (IR).

Fra 01.12.2010-31.07.17 ansatt som Høgskolektor på programområde bygg
Undervisning i Vann-og miljøteknikk og Teknisk Planlegging. Veiledening i bacheloroppgaver innen vann- og miljøfag. Programkoordinator på byggingeniørprogrammet

2017: PhD fra NMBU innen flom i byer (Tittel på avhandlingen: Sustainable Planning to Reduce Urban Flooding – an Interdisciplinary Approach)

Utdanning:

Grad:

Doktorgrad / Ph.D.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Teknologi, ingeniørfag og arkitektur: (Gir ekspertkommentarer)

    Oversvømmelse og flom i byer, overvannshåndtering, vann-og miljøteknikk

Cristin (Current Research Information System in Norway):

https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=331151&la=no&action=sok