Nina Skajaa Fredheim

Nina Skajaa Fredheim

Markeds- og kommunikasjonsenheten

Rådgiver Mobil: 93085285 Tlf. arbeid: 69608081 contacts
Arbeidsområde:
 • Bistand til forskningsformidling
 • Pressekontakt/ pressemeldinger/ medieovervåkning
 • Strategisk kommunikasjon
 • Næringslivskontakt

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
 • Hovedfag/Master:

  • Master of arts in communication management; University of Technology Sydney, Australia

  • Cand.Mag; sosiologi mellomfag, statstvitenskap og kommunikasjon grunnfag

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

 • Mediefag, bibliotekfag og journalistfag:

Verv:

Styreverv:


 • Sitter i styret i Kommunikasjonsforeningens lokallag i Østfold.

Råd og utvalg:


 • Sekretær for Formidling- og samfunnskontaktutvalget

 • Høgskolens representant i Utvalg for kompetanse og tjenester, Fredrikstad Næringsforening.