Anna-Lena Kjøniksen

Anna-Lena Kjøniksen

Avdeling for ingeniørfag

Professor Mobil: 91991942 Tlf. arbeid: 69608729 Kontornr.: S-430 http://www.fag.hiof.no/~annalenk/ contacts
Arbeidsområde:

Materialteknologi

Underviser i:
Avanserte materialer
Feltforskning
Bacheloroppgave med vitenskapsteori og metode

Home pages (English)

Utdanning:

Grad:

Doktorgrad / Ph.D.
  • Doktorgrad:

    Polymerkjemi, Universitetet i Oslo, 1999

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Matematikk og naturfag:

    Nanomaterialer, myke materialer, polymerer

Forskningsprogram/-prosjekter:

Pågående forskningsprosjekter:
Jeg er prosjektleder for prosjektet "Micro-encapsulated phase change materials in concrete", som har fått innvilget 17,75 millioner kr fra Forskningsrådet under strategiske høhskoleprosjekter. Prosjektet hadde oppstart i januar 2015, og 4 PhD-stipendiater er involvert i dette prosjektet.

Jeg er samarbeidspartner på prosjektet "Development of advanced nanoparticulate drug delivery systems for protective functions of the teeth", som ledes av Professor Marianne Hiorth, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo. Dette er et 3-års prosjekt med oppstart i 2014, og er finansiert via forskningsrådets FRIMEDBIO program.


Jeg er prosjektleder for studentaktiv forskning i Hessdalen, som har fått 1,5 millioner kr i finansiering av Olav Thons stiftelse.


Forskningsfelt: Jeg forsker på nano- og mikro-materialer, myke materialer (hydrogeler), samt vandige løsninger av forskjellige polymerer. Bruksområdene for disse systemene er mange, men jeg har først og fremst fokusert på systemer for legemiddellevering, økt oljeutvinning (EOR) og mot energiteknologiske applikasjoner.


For øyeblikket leder jeg et stort forskningsrådsprosjekt der vi ser på tilsats av mikrokapsler som inneholder faseovergangsmaterialer til betong.


I tillegg til dette er jeg involvert i den meget tverrfagelige forskningen rundt Hessdalenfenomenet. Vi jobber for å finne den fysiske mekanismen bak det hittils uforklarte lysfenomenet som kan observeres der.

Eksperimentelle metoder: Statisk- og dynamisk lysspredning, reologi, turbiditetsmålinger, molekylvektsmålinger (AFFFF), zetapotensialer, gelsvelling.

Forskningssamarbeid: Jeg samarbeider bl.a. med forskere fra Universitetet i Oslo, NTNU, Institutt for Energiteknikk (IFE), Lunds Universitet (Sverige), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Sverige), Aarhus Universitet (Danmark), Helsingfors Universitetet (Finland), Universidad de Murcia (Spania), Universidad Politécnica de Cartagena (Spania), Universitet Ghent (Belgia) og Universidad de Castilla-La Mancha (Spania).

Publikasjoner:

Publikasjoner nivå 1 og 2 (Cristin)

Forskningsaktiviteter (Cristin)

Verv:

Styreverv:

Nestleder i styret i Borg Plast-Net.

Råd og utvalg:

Forskningsleder ved Avdeling for Ingeniørfag; leder for avdelingens FoU-utvalg.
Nestleder i høgskolens sentrale FoU-utvalg.
Ansattrepresentant i høgskolens Ansettelsesutvalg for professor/dosent.