Terje Grøndahl

Terje Grøndahl

Avdeling for helse og velferd

Dekan Mobil: +47 92098887 Tlf. arbeid: 69608809 Kontornr.: A-115 http://klaff.hiof.no/~tgr contacts
Arbeidsområde:

Dekan ved Avdeling Helse og Velferd

 

 

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    Master i Læring i komplekse systemer

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Medisin, odontologi, helse- og sosialfag:

    Mastergraden gir kompetanse til å drive endringsarbeid på individ- og systemnivå.

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=Gr%C3%B8ndahl&fornavn=Terje&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&bs=50

Publikasjoner:

Se Cristin


Verv:

Råd og utvalg:

Medlem i Utvalg for utdanningskvalitet (UKU) ved HiØ.


Leder av Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) ved avdeling Helse- og sosialfag


 http://www.uhr.no/ressurser/temasider/samarbeid_arbeidsdeling_og_konsentrasjon/sosialfaglig_kompetanse_og_bsv-utdanningene_-_sosialfag-pros/rapporter_og_dokumenter