Jan Høiberg

Jan Høiberg

Avdeling for informasjonsteknologi

Førstelektor Tlf. arbeid: 69608282 Kontornr.: D1-047 http://www.ia.hiof.no/~janh contacts
Arbeidsområde:

Ledelse, undervisning, formidling, FoU

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
 • Hovedfag/Master:

  Cand.scient., Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

 • Informasjonsteknologi og informatikk: (Gir ekspertkommentarer)

  Numerisk analyse, algoritmer, high-performance computing. simulering, operativsystemer, kulturformidling på web

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://tinyurl.com/d4unrly

Verv:

Styreverv:


 • Styremedlem Inkubator Halden AS, 2005 - 2012

 • Styremedlem Halden IT-forum 2002 - 2012

 • Styremedlem Norwegian Unix User Group 2010 -

Råd og utvalg:


 • Nasjonalt fagråd for informatikk (fagrådsleder 2007 - 2011)

 • Norsk råd for teknologiutdanning (HiØ-representant)

 • Læringsmiljøutvalget ved HiØ (tidl. medlem)

 • Internasjonaliseringsutvalget ved HiØ  (tidl. medlem)

 • Likestillings- og diskrimineringsutvalget ved HiØ (leder av utvalget 2008 - 2012)

 • FoU-utvalget ved HiØ (nestleder av utvalget 2007- )

Andre verv:


 • Studieleder ved Avdeling for IT, Høgskolen i Østfold, 1996 - 1999

 • Dekan ved Avdeling for IT, Høgskolen i Østfold, 1999 - 2013