Kjell Ove Kjølaas

Kjell Ove Kjølaas

Forskningsenheten

Rådgiver Tlf. arbeid: 69608012 Kontornr.: A3-026 contacts
Arbeidsområde:

ARBEIDSOPPGAVER

Administrativ tilrettelegging, koordinering og oppfølging av høgskolens FoU-virksomhet, og rapportering av høgskolens aktivitet innen området.

Informasjon om ulike FoU-programmer og -prosjekter, herunder veiledning i søknadsprosedyrer og støtte til søknadsarbeid.

Kvalitetsarbeid og kvalitetssikring i det FoU-administrative området.

Utdanning:

Grad:

Doktorgrad / Ph.D.
  • Doktorgrad:

    Telekommunikasjon: Adaptiv kansellering av akustisk ekko

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Informasjonsteknologi og informatikk:

    Telekommunikasjon

  • Teknologi, ingeniørfag og arkitektur:

Forskningsprogram/-prosjekter:

Digital kommunikasjon