Berit Grønn

Berit Grønn

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Førstelektor Mobil: 97717752 Tlf. arbeid: 69608267 Kontornr.: A3-053 contactsLast ned CV
Arbeidsområde:

Fungerende studieleder for språk og nettstudier, Avd. for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS), 1. aug. - 1. nov. 2017 

Førstelektor i spansk språk og fremmedspråksdidaktikk. Programkoordinator for Spansk årsstudium, Spansk påbyggingsstudium og Spansk i grunnskolelærerutdanningen (GLU) 5-10.

Emneansvarlig for Spanskspråklig litteratur og samfunn 1 (Spansk årsstudium), alle emner i Spansk i grunnskolelærerutdanningen (GLU) 5-10. Underviser i spansk didaktikk i Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    Tittel hovedoppgave: Comunicación como tema y técnica en 'El cuarto de atrás' de Carmen Martín Gaite

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Språk, litteratur:

    Spansk og fremmedspråksdidaktikk i grunnopplæringen og høyere utdanning. Spansk i nettbasert undervisning og veiledning / fleksible studier. Fremmedspråk på barnetrinnet med særlig henblikk på spansk.

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=Gr%C3%B8nn&fornavn=Berit&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&bs=50

Publikasjoner:

Christiansen, A. & Grønn, B. (2017). Spansk nivå III - nye læringsmuligheter og deltakelse i læringsrom i hverdag og fritid. Nordic Journal of Modern Language Methodology Volum 5 (1) 2017


Grønn, B. (2017). Språklige oppdagelesesprosesser i nettbasert veiledning i fremmedspråk. I: Jensen, M.S., Luthen, G. & Karlsen, T. (red.). Veiledning og oppdagelse. Oslo: Gyldendal Akademisk. 


Grønn B. & Svenhard, B.W. (2015). Students' perspectives on Synchronous Oral Computer- Mediated Communication (SOCMC). I: The Future of Education: conference proceedings. Pixel, Libreria Universitaria.


Ruiz Rufino, M. & Grønn, B. (2015) Konjunktiv og andre spanske setningsmysterier. Bergen: Fagbokforlaget.


Ruiz Rufino, M. & Grønn, B. (2014). Gustar og andre spanske verbmysterier. Bergen: Fagbokforlaget 


Bjørke, C. & Grønn, B. (2014). Fremmedspråk på barnetrinnet - quo vadis. Acta Didactica Norge. Vol. 8 Nr. 2 2014


Bjørke C. & Grønn, B. (2014) Muntlige ferdigheter i språkfagene. I C. Bjørke et al. (red.): Fremmedspråksdidaktikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk


Bjørke C. & Grønn, B. (2014) Lesing i språkfagene. I C. Bjørke et al. (red.): Fremmedspråksdidaktikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk


Ruiz Rufino, M. & Grønn, B. (2013). Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier. Oslo: Akademika forlag.