Tom Heine Nätt

Tom Heine Nätt

Avdeling for informasjonsteknologi

Førstelektor Mobil: 92012120 Tlf. arbeid: 69608325 Kontornr.: D1-034 http://www.tomheine.net contacts
Arbeidsområde:

Underviser (/har undervist) i følgende emner:

 • Webprogrammering/Innføring i programmering
 • Webutvikling
 • Databaseadminsitrasjon og -systemer
 • Innføring i spillprogrammering
 • Objektorientert programmering
 • Sikkerhet og hacking / Innføring i datasikkerhet

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
 • Hovedfag/Master:

  Mastergrad i informatikk (2006) - Retning: Intelligente Systemer => Generating Trading Systems Through Genetic Programming

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

 • Informasjonsteknologi og informatikk:

  Bl.a.: Webteknologi, databaseteknologi, sosiale medier, datasikkerhet, programmering, Flash/Actionscript

Forskningsprogram/-prosjekter:


 • Har vært med på å utvikle stort sett det meste av læremiddler for IT1 og IT2 på vgs.

 • Pedagodikk med vekt på karakterbruk

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=330997&la=no&action=sok

Publikasjoner:

Hovedforfatter av boka Datasikkerhet - ikke bli svindlerens neste offer. Dette er en bok om personlig datasikkerhet og datakriminalitet skrevet "for alle". Boka tar for seg farer vi som brukere blir utsatt for av hackere og svindlere, samt hvordan vi kan forhindre disse. Tilhørende boka er det også en blogg