Espen Schjetne

Espen Schjetne

Avdeling for lærerutdanning

Førsteamanuensis Mobil: 99104269 Tlf. arbeid: 69608115 Kontornr.: 69608115 contactsLast ned CV
Arbeidsområde:

Etikk
Etikkdidaktikk
Profesjonsetikk
Mangfold og pluralisme
Verdiformidling og holdningsdannelse i skolen

Utdanning:

Grad:

Doktorgrad / Ph.D.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Lærer- og lektorutdanning:

    RLE


     

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=357582&la=no&action=sok

Verv:

Styreverv:

Styremedlem i lokallaget av Utdanningsforbundet ved HiØ