Miriam Henriksen

Miriam Henriksen

HiØ VIDERE

Førstekonsulent Mobil: 97953353 Tlf. arbeid: 69608093 Kontornr.: E1-006 Remmen contacts
Arbeidsområde:

Studieadministrasjon for videre- og etterutdanning innen oppdrags- og samarbeidsstudier.

Annet:

Diplom-markedsøkonom.