Harald Borgebund

Harald Borgebund

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Førsteamanuensis Mobil: 41204835 Tlf. arbeid: 69608244 Kontornr.: A3-056 contacts
Arbeidsområde:

Politisk teori, politisk filosofi, demokratiteori og offentlig politikk og administrasjon

Utdanning:

Grad:

Doktorgrad / Ph.D.
  • Doktorgrad:

    PhD i statsvitenskap fra universitetet i York (2010)

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Samfunnsfag, statsvitenskap og psykologi: (Gir ekspertkommentarer)

Publikasjoner:

Siste publikasjon:


Modus Vivendi versus Public Reason and Liberal Equality: Three Approaches to Liberal Democracy (Forthcoming, Critical Review of International Social and Political Philosophy)

Verv:

Andre verv:

FoU-leder ved ØSS