Hans Andreas Blom

Hans Andreas Blom

Høgskoleledelse med stab

Rektor Mobil: 90797200 Tlf. arbeid: 69608006 Kontornr.: A3-001 contacts
Arbeidsområde:

Rektor

Les også Rektoratets blogg

Utdanning:

Grad:

Doktorgrad / Ph.D.
 • Doktorgrad:

  Dr. Scient. i miljøkjemi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 • Hovedfag/Master:

  Sivilingeniør i kjemi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet


  Praktisk pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Østfold


  Jeg har arbeidet med forskning, utvikling og undervisning i hele mitt yrkesaktive liv: 15 år i privat sektor med prosess- og produktutvikling (Denofa AS) og FoU/rådgivning innen prosess- og miljøkjemi (Cowi) samt 25 år i offentlig sektor: adjunkt på ungdomsskole (4 år), stipendiat på NMBU (4 år), avdelingssjef Avdeling for avfall og miljøgifter på Jordforsk/Ås, nå NIBIO (3 år), høgskoledosent II (20 % stilling) ved HiØ (1994-2003), dekan HiØ (2003 – 2007), prorektor HiØ (2007 - 2012) og rektor HiØ (fra 2012). Jeg har veiledet en rekke BA-, MA- og Phd-oppgaver samt vært opponent på doktorgradsdisputas.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

 • Teknologi, ingeniørfag og arkitektur:

  Prosess- og miljøkjemi

Verv:

Styreverv:

Styreleder ved Høgskolen i Østfold (2012 - dd), styremedlem 2007 - 2012


Har /har hatt en rekke verv som styreleder, styremedlem og medlem av råd og utvalg