Ragnar Arntzen

Ragnar Arntzen

Avdeling for lærerutdanning

Dosent Mobil: 990 00 802 Tlf. arbeid: 69608134 Kontornr.: Rom F1-072 contactsLast ned CV
Arbeidsområde:

Jeg er dosent i norsk og har jobbet både med litteratur og språk (flerspråklighet og andrespråksutvikling).

Forskning (de siste årene)

FLEBBS (Flerspråklige barn i barnehage og skole). Sammen med Linda E. Emilsen, Arnstein  Hjelde, Bjørn Kvifte og Gisela Håkansson følger jeg en gruppe tospråklige barn fra barnehage og over i skole. Vi følger barnas språkutvikling, språkbruk og leseutvikling, og planen er at vi skal følge barna gjenom hele grunnskolen (2019) (Les mer om FLEBBS her https://www2.hiof.no/nor/avdeling-for-larerutdanning/forskning-og-utvikling/flerspraklig-oppvekst-og-utdanning/prosjekter/flebbs

Migrasjonsstudenters utdanningsbiografier. Sammen med Odd Eriksen, førstelektor i pedagogikk, har vi dybdeintervjuet åtte flerspråklige studenter og lar dem fortelle om sitt møte med det norske utdanningssystemet.

Litterære emner jeg har jobbet spesielt med: essaystikk, litteraturkritikk, forfatterskapene til  Karen Blixen, HC Andersen, Kjartan Fløgstad, Dag Solstad, Lars Amund Vaage, Knut Hamsun, Henrik Ibsen. Jeg har laget et nettsted om HC Andersen her http://www.fag.hiof.no/lu/fou/hca/index.html

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    Norsk (og nordisk) språk og litteratur. Hovedfagsoppgave om Kjartan  Fløgstads Fyr og flamme.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Språk, litteratur: (Gir ekspertkommentarer)

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=arntzen&fornavn=ragnar&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&bs=50