Charlotte Sørensen

Charlotte Sørensen

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Stipendiat Mobil: 90012186 Tlf. arbeid: 69608171 contacts
Arbeidsområde:

Organisasjon og ledelse. Fokus på endringsprosesser/reformer innenfor offentlig sektor

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    Master i organisasjon og ledelse fra HiØ.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Økonomi og administrasjon:
  • Samfunnsfag, statsvitenskap og psykologi:

Verv:

Råd og utvalg:

FoU - utvalget, HiØ- vara stipendiat.