Henrik Biørnstad

Henrik Biørnstad

Økonomi- og driftsenheten

Avdelingsdirektør Mobil: 92019481 Tlf. arbeid: 69608120 contacts
Arbeidsområde:

 

  • Ansvarlig for økonomienheten, bygningsmessig drift og IT-drift
  • Fagansvar for høgskolens økonomi- og planprosesser
  • Representerer høgskolen i saker på økonomi- og driftsområdet
  • Fremmer saker for Høgskolestyret på økonomi- og driftsområdet
  • Rapporterer til Høgskoledirektør. Medlem i høgskolens administrative ledergruppe