Ann Karin Helgesen

Ann Karin Helgesen

Avdeling for helse og velferd

Førsteamanuensis Mobil: +41644245 Tlf. arbeid: 69608838 Kontornr.: A 236 contacts
Arbeidsområde:

Eldreomsorg

Demens

Alderspsykiatri

Palliativ omsorg

Akutte tilstander hos den geriatriske pasienten

Pasient/bruker medvirkning

Kvalitative og kvantitative metoder

Forskningsetikk

Sykepleie og sosialantropologi

Kvalitet i helsetjenesten

Kommune og spesialisthelsetjenesten

Førsteamanuensis

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Doktorgrad:

    PhD ved Karlstad Universitet, 2013: Patient participation in everyday life in special care units for persons with dementia

  • Hovedfag/Master:

    Master i sykepleievitenskap, UIO, 2005: " Det gjelder å finne et felles ståsted". Norske sykepleieres erfaringer fra samhandling med eldre fremmedkulturelle pasienter på sykehjem.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Medisin, odontologi, helse- og sosialfag:

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=330557&inst=224

Publikasjoner:

Se Cristin

Verv:

Styreverv:

NSF FGD (NSF fagruppen for geriatri og demens- sentralt) Styremedlem i 2012


NSF Østfold fylkestyre: 1 vara i perioden 2011-2015.


Fylkesstyremedlem 2015-19 https://www.nsf.no/vis-artikkel/252232/427261/Fylkesstyret-i-Ostfold


GRO helsenettverk 2015- http://gronettverk.no/menneskene/


Råd og utvalg:

Stipendiatenes representant i det sentrale FOU utvalget (avsluttet oktober 2013).


Vara 2013- . https://www.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/om-hogskolen/organisering/styrer_-rad-og-utvalg/fou_utvalg


HIØ's kontaktperson med forskningsetisk forum (2014-2015)https://www.etikkom.no/Vart-arbeid/Hva-gjor-vi/Arrangementer/Forskningsetisk-forum1/


Medlem omsorgsbibliotekets ekspertgruppe for emnet brukermedvirkning i kommunale helse og omsorgstjenester 2015- https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/456415/Brukermedbirkning%20(1).pdf


Medlem FOS 2017- (Formidlings- og samfunnskontakt) utvalget ved HiØ


Medlem FOU utvalget HVAndre verv:

Medlem av nettverket KvinnForsk ved HIØ.


https://www2.hiof.no/nor/avdeling-for-helse_-og-sosialfag/fou-ved-avdeling-hs/kvinnforsk&PHPSESSID=cdvtuvn53q8pi0eofslm3rutb4