Bjørn Gitle Hauge

Bjørn Gitle Hauge

Avdeling for ingeniørfag

Høgskolelektor Mobil: 41675282 Tlf. arbeid: 69608779 Kontornr.: S409 http://www.ir.hiof.no/~bgh contacts
Arbeidsområde:

Elektronikk, fiberoptikk, transmisjonsteknikk, satelitteknologi, CATV, reguleringsteknikk, innovasjonsteknikk/prosesser, prosjektutvikling, geofysikk/atmosfærefysikk, radioastronomi, spektrumsanalyse/spektroskopi

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    Telekommunikasjon NTH 1988

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Teknologi, ingeniørfag og arkitektur:

Forskningsprogram/-prosjekter:

Geo/atmosfære fysikk


Innovasjonsprosesser

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=330613&la=no&instnr=224

Verv:

Styreverv:

Folkevalgt: Sarpsborg bystre 2 perioder, 1999-2003, 2003-2007


Folkevalgt: Østfold Fylkesting 2011-2015


Olavsdagene AS


Østfold Innovasjon AS


Festiviteten AS


Science Center Østfold 2002-2010 (Prosjektleder/daglig leder)


Råd og utvalg:

Sarpsborg bystyre: Teknisk hovedutvalg 2003-2007


Sarpsborg bystyre: Hovedutvalg for kultur og oppvekst 1999-2003


Østfold fylkesting: Opplæring, kultur og helsekomiteen

Andre verv:

UKA 87: Gjengsjef i D-gjengen leder av utbyggingen as Studentersamfundet i Trondheim


Formann i Sarpsborg Høyre 1994-1996


Formann i Norske Sivilingeniørers forening, Sarpsborg avdeling 1991-1993

Annet:

Medlemskap i Frimurerlogen, Rotary og Høyre