Christian Fredrik Heide

Christian Fredrik Heide

Avdeling for informasjonsteknologi

Førstelektor Mobil: 480 53 640 Tlf. arbeid: 69608275 Kontornr.: D1-008 http://www.it.hiof.no/~cfh contacts
Arbeidsområde:

Førstelektor i datakommunikasjon. Underviser for tiden diverse matematikkfag.

Var studieleder ved IT-avdelingen i perioden januar 2005 - juli 2013.

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    Elektrooptikk, fysikalsk elektronikk. NTNU 1987. 

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Informasjonsteknologi og informatikk:

Cristin (Current Research Information System in Norway):

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=330639&la=no&action=sok

Publikasjoner:


Tom Heine Nätt og Christian F. Heide:
Datasikkerhet - ikke bli svindlerens neste offer. Gyldendal, 2015. ISBN 978-82-05-48026-1.
Dette er en bok som tar for seg problemstillinger innen datasikkerhet som den vanlige bruker møter i hverdagen. Boka gir også tips til hvordan man skal beskytte seg mot hackere og svindlere av ulike slag. 


Nätt, Tom Heine; Heide, Christian F.; Kristiansen, Monica.
Myter og sannheter om årsaker til studenters prestasjoner i programmering.
Akseptert for publisering ved: Norsk informatikkonferanse NIK 2013; Universitetet i Stavanger 18 – 20 november 2013.


Kristiansen, Monica Lind; Nätt, Tom Heine; Heide, Christian F.
Kvantitativ undersøkelse av mulige sammenhenger mellom vurderingsform og karakterer i høyere utdanning.
Uniped 2013, 36: 21516 - http://dx.doi.org/10.3402/uniped.v36i2.21516


Heide, Christian F.; Kristiansen, Monica Lind; Nätt, Tom Heine.
Vurderingsform og karakterbruk. I: Norsk informatikkonferanse NIK 2012; Universitetet i Nordland 19 – 21 november 2012. Akademika forlag 2012 ISBN 9788232100132. s. 61-71.

Verv:

Styreverv:

Medlem i avdelingsstyret ved avdeling for informasjonsteknologi.