Karin Helene Anker Rasch

Karin Helene Anker Rasch

Studiestedsadministrasjon Halden

Rådgiver Tlf. arbeid: 69608138 Kontornr.: D1 017 contacts
Arbeidsområde:

Teamleder for studieveiledning og administrasjon ved Studiested Halden

Studieveileder