Ann-Kristin Johansen-SSAF

Ann-Kristin Johansen-SSAF

Studiestedsadministrasjon Fredrikstad

Seniorkonsulent Tlf. arbeid: 69608863 Kontornr.: M219 contacts
Arbeidsområde:

Studenthenvendelser:

 • Akademi for scenekunst
 • Registrerte søkere til scenekunstutdanningene samt potensielle søkere
 • Webkontakt for studenter ved ingeniørfag i forbindelse med EXPO

Faglig og administrativ bistand:

 • Webansvarlig studiested Fredrikstad for Avdeling for ingeniørfag, Avdeling for helse og velferd og Akademi for scenekunst.
 • Lokal markedsføringskontakt, kontaktperson for bestilling for profileringsmateriell, gir bistand til avdelingene ved utforming av tekstmateriell og mediekontakt.
 • Bistand til ansatte ifm. oppdatering av ansattprofil.
 • Medlem av prosjektgruppa for EXPO ved Avdeling for ingeniørfag.
 • Koordineringsansvar plankalender studiested Fredrikstad
 • Koordineringsansvar for revidering av markedsføringstekstene til Avdeling for helse- og sosialfag, Avdeling for ingeniørfag og Akademi for scenekunst.
 • Koordineringsansvar for avgangsseremonien ved Avdeling for helse og velferd, EXPO og karrieredagene ved studiested Fredrikstad.
 • Koordineringsansvar for opptak av nye studenter til scenekunstutdanningene
 • Deltar på utdanningsmesser.


  Kontaktperson for eksterne:
 • Karrieredag Avdeling for ingeniørfag
 • Karrieredag Avdeling for helse og velferd
 • EXPO

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
 • Hovedfag/Master:

  • Studerer kommunikasjonsrådgivning ved Høgskolen i Innlandet.

  • Master in print journalism/ University of Sheffield UK.

  • Grunnfag statsvitenskap, sosialantropologi og mellomfag kriminologi fra UiO.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

 • Mediefag, bibliotekfag og journalistfag:

Verv:

Råd og utvalg:

Medlem av markedsføringsutvalget ved HiØ.