Tore Marius Akerbæk

Tore Marius Akerbæk

Avdeling for informasjonsteknologi

Høgskolelektor Mobil: 41295783 Tlf. arbeid: 69608399 Kontornr.: D1-041 http://www.stud.hiof.no/~toremake contacts
Arbeidsområde:

Underviser innen webdesign/-utvikling, informasjonsarkitektur og brukeropplevelse. Har arbeidet med webdesign og -utvikling, digital markedsføring og brukeropplevelse med nettsider og nettbutikker siden endt mastergrad ved HiØ i 2008.

Utdanning:

Grad:

Hovedfag / Master
  • Hovedfag/Master:

    Mastergrad i emnet "Design av digitale omgivelser", ferdig våren 2008. Prosjektet "Virtual Design Office" så på muligheten for å skape et internasjonalt, språkløst brukergrensesnitt, med fokus på designkontorer/byråer.

Forskning:

Fag-/kompetanseområder:

  • Informasjonsteknologi og informatikk:

Verv:

Råd og utvalg:

Studentrådet ved avdeling for Informatikk, Høgskolen i Østfold, 2004-2006