Inger-Lise Brekke Andersen

Inger-Lise Brekke Andersen

Økonomi- og driftsenheten

Førstekonsulent Tlf. arbeid: 69608018 Fax: 69215002 Kontornr.: A3-016 http://www.ia.hiof.no/~ingerlba contacts
Arbeidsområde:
  • Etterkontroll Basware Invoice
  • Bokføring fakturaer Agresso økonomisystem for utbetaling leverandører
  • Remittering til bank
  • Bistår IT-drift med fakturabehandling
  • Salgsordreregistrering for IT-drift
  • Ajourhold leverandør- og kunderegister
  • Kontroll av dataoverføring fra SAP lønnssystem til Agresso økonomisystem
  • Generell rådgivning og brukerstøtte innen egne områder
  • Hovedansvar Basware Invoice
  • Ansvar PM Client bestillingssystem